Herbestemming gemaal Terwolde: ideeën welkom!


Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst werken samen aan de uitbreiding en revisie van gemaal Terwolde. Omdat het voormalige stoomgemaal met ketelhuis aan de Bandijk 23-25 in Terwolde een nieuwe bestemming krijgt, dagen gemeente en waterschap geïnteresseerde initiatiefnemers uit om een plan van aanpak voor de herbestemming in te dienen en te presenteren.