Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie


Op 12 september tekenden de gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe en Warmtebedrijf Amersfoort een intentieovereenkomst om aquathermie op grotere schaal in Amersfoort mogelijk te maken. Met deze overeenkomst geven alle partijen aan om de komende tijd afspraken te maken over de realisatie van deze zeer duurzame warmtebron. Deze kan potentieel ruim 7.000 huishoudens in Amersfoort verwarmen via het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort.