Ruimere subsidiemogelijkheden voor maatregelen klimaatadaptatie


Inwoners van het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe, die maatregelen nemen om hun leefomgeving te vergroenen of (drink)water te besparen, kunnen vanaf nu individueel aanspraak maken op subsidie van het waterschap.