Grootschalige dijkbewakingsoefening


Woensdag 15 februari 2023 vond in ons beheergebied een grote dijkbewakingsoefening plaats. Meer dan 160 medewerkers van het waterschap inspecteerden de hele dag de IJsseldijken tussen Dieren en Hattem en de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen. Zij zijn allemaal opgeleid tot dijkwacht en hebben bij een echte hoogwatersituatie de belangrijke taak onze dijken te bewaken.