Baggerklus in en om Ede is klaar


Het baggeren van watergangen en vijvers in Ede en omliggende kernen is eind maart afgerond. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Ede werkten sinds januari samen aan de schoonmaakklus.