Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend


De definitieve uitslag van Waterschap Vallei en Veluwe is bekend. BoerBurgerBeweging (BBB) komt met 6 zetels nieuw binnen in het algemeen bestuur. Dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren die met 1 zetel zitting gaat nemen. Dit maakte het centraal stembureau van het waterschap bekend bij het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag op donderdag 23 maart. De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoog met 62,2 procent.