Waterschap onderzoekt slootbodems bij Westdijk Bunschoten


Bij onderzoek naar de kwaliteit van de slootbodems nabij de Westdijk bij Bunschoten waar thermisch gereinigde grond (TGG) is toegepast, zijn verhoogde concentraties chloride, sulfaat en bromide gemeten. Na een melding van een grondgebruiker heeft Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek laten verrichten. De waterkwaliteit van de sloten nabij de TGG monitort het waterschap al langer. De waarden in de sloten zijn stabiel.