Asfaltonderzoek Fokjesweg


In Bunschoten-Spakenburg is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt in de berm van de Westdijk. Dit vanuit de circulaire ambities van het waterschap. Anders dan vooraf verwacht, bleek in 2017, de TGG verontreinigd. Het waterschap werkt zorgvuldig samen met partijen en de omgeving om de TGG te vervangen.