Samen water vasthouden


We hebben extreem droge zomers achter de rug. Ook de komende weken zal er weinig neerslag vallen, zo is de verwachting. Het is belangrijk om de grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden op goed niveau te houden. Elke druppel telt! Het waterschap houdt het water in beken en sloten zo lang mogelijk vast met diverse maatregelen.