Uitspraak rechtbank positief voor grondwatersanering Ede-Zuid


Donderdag 18 februari heeft de rechter uitspraak gedaan over het beroep van Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Vereniging Mooi Wageningen tegen de verleende watervergunning van het waterschap. De rechter deed ook uitspraak over het beroep van SME tegen het maatwerkvoorschrift van Rijkswaterstaat (RWS). De partijen hadden beroep ingediend tegen het oppompen en afvoeren van verontreinigd grondwater en het lozen hiervan op de Nederrijn. Met deze uitspraken kan het waterschap starten met de verdere voorbereiding van het project.