Werkzaamheden Binnenveldse Hooilanden


Zaterdag 4 april besteedde Mooi Wageningen via twitter aandacht aan werkzaamheden die zouden gaan plaatsvinden in de Binnenveldse Hooilanden, terwijl het broedseizoen gestart is. Daarnaast deden ze bij de provincie een verzoek tot handhaving en het stopzetten van het werk. Mooi Binnenveld (onderdeel van Mooi Wageningen) is één van de belangrijke partners in dit project.