Ferr-Tech en Van Remmen onderzoeken en testen mogelijkheden om microverontreinigingen uit rioolwater te halen


Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech-Regio bieden midden- en kleinbedrijf een testlocatie op de rioolwaterzuivering Apeldoorn om nieuwe technieken en ideeën te testen . In de periode maart – november maken Ferr-Tech en Van Remmen UV-Technology gebruik van deze testlocatie.