Aanbrengen klei op de Reevedijk


De bovenlaag van de Reevedijk is eind 2022 verwijderd en opgeslagen naast de dijk. Deze aarde met de oude graszoden, we noemen dit teelaarde, is vruchtbaar en wordt weer opnieuw gebruikt op de dijk.