Extra bewonersavond Noordelijke Randmeerdijken


Sinds 4 januari 2021 ligt het ontwerp Projectplan Waterwet met de bijbehorende ontwerpbesluiten en bijbehorende bijlagen (inclusief de m.e.r. (milieu effect rapportage)-beoordeling) voor iedereen ter inzage. Deze stukken zijn beschikbaar via de website Coördinatie Gelderland.  Dit betekent dus dat je de ontwerpbesluiten digitaal kunt bekijken. De ontwerpbesluiten zijn ook (op afspraak) fysiek in te zien. De stukken zijn tot en met 15 februari in te zien.