Informatiebijeenkomst belanghebbenden Noordelijke Randmeerdijken


De Noordelijke Randmeerdijk is veilig, maar moet dat ook in de toekomst zijn. De dijk, die 13 kilometer lang is, moet over een traject van circa 1 kilometer worden verbeterd. Het gaat om een deel aan de Zomerdijk halverwege Elburg en Noordeinde, een deel bij het Reeve en een deel nabij het voormalige gemaal naast de Gelderse Sluis. Daarnaast moet een aantal kunstwerken langs het gehele traject versterkt worden.