Projectplan Waterwet onherroepelijk


Het Projectplan Waterwet voor de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk is vastgesteld. De provincies Overijssel en Gelderland hebben het plan goedgekeurd en hebben dit ter inzage gelegd van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021.