Projectplan goedgekeurd en ter inzage


De provincies Gelderland en Overijssel hebben het Projectplan Waterwet dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk goedgekeurd.