Ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten liggen ter inzage


Het ontwerpprojectplan Waterwet en de bijbehorende ontwerpbesluiten voor de dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk liggen vanaf vandaag (4 januari) tot en met 15 februari 2021 ter inzage. De stukken liggen fysiek ter inzage bij de verschillende bevoegd gezag instanties, en zijn digitaal te vinden op www.coordinatiegelderland.nl.