Werkzaamheden Gelderse Sluis en Reevedijk van start


Met het dichtzetten van twee sluisdeuren van de Gelderse Sluis bij Noordeinde is woensdagmiddag 5 oktober de start gemarkeerd van de werkzaamheden aan de sluis en de Reevedijk. De handeling werd verricht door heemraad Patrick Gaynor van Waterschap Vallei en Veluwe en David van Raalten namens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het dichtzetten van de sluisdeuren gebeurde tijdens een feestelijke aftrapbijeenkomst, waar omwonenden en belangstellenden op de hoogte werden gesteld van de werkzaamheden.