Groene stuw door ander maaibeheer


Het waterschap maait sinds 2019 de watergangen op een nieuwe wijze. Oevers en watergangen zien er daardoor anders uit dan normaal. We maaien de oevers en bodem van de watergangen alleen waar het moet om doorstroming te stimuleren en wateroverlast te voorkomen. Waar het kan, laten we begroeiing staan om water vast te houden en biodiversiteit te stimuleren