Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid


Met ingang van zaterdag 13 augustus 2022 geldt voor het inlaatgebied polder Hattem een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat onder andere agrariërs voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Deze maatregel is nodig om te voorkomen dat het waterpeil in de polder Hattem zakt en er onomkeerbare schade ontstaat.