Onttrekkingsverbod oppervlaktewater per 18 mei 2020


Vanaf maandag 18 mei 2020 geldt er in grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het grondwaterpeil leidt tot allerlei ongewenste effecten. Bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw, gebouwen en infrastructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom in die gebieden vanaf nu geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in grote delen van het beheergebied.