Waterschap neemt verregaande maatregelen tegen droogte


Door de aanhoudende droogte heeft Waterschap Vallei en Veluwe besloten tot drie extra maatregelen. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 26 augustus 2022. Ten eerste wordt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal. Ten tweede mag er enkel nog worden beregend uit grondwater tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. Ten derde geldt voor een zone van 200 meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur een verbod op het onttrekken van grondwater.