Waterschap nodigt grondeigenaren uit om water te sparen


Algemeen bestuur stelt 400.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Waterschap Vallei en Veluwe nodigt grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar.