Waterschap trekt laatste deel onttrekkingsverbod oppervlaktewater in


Waterschap Vallei en Veluwe trekt het laatste nog geldende deel van het onttrekkingsverbod oppervlaktewater in met ingang van 17 november 2023. Het onttrekkingsverbod was alleen in de eerste vier delen van het Apeldoorns Kanaal nog van kracht. Dit betekent dat water uit kanalen, sloten en beken weer kan worden gebruikt voor het beregenen van landbouwgrond als dat door droogte nodig is.