Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in


Vanaf donderdag 22 juni 2023 geldt in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de zeer lang aanhoudende droogte. Dit betekent dat water uit sloten, beken en andere watergangen niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het besproeien van bomen en sportvelden, voor landbouw of voor industrieel gebruik.