Duurzame brandstofketen laat daadwerkelijk milieuwinst zien


Uit de eerste metingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) blijkt dat er veel minder stikstofuitstoot is op de bouwplaats van de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen’. In deze pilot wordt  overtollig biogas gebruikt als schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.