Advies m.e.r. op Gebiedsontwikkeling Grebbedijk


De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de milieuverschillen tussen de drie kansrijke alternatieven voor de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk goed in beeld gebracht in het rapport MER. Zij ziet meerwaarde in het onderzoek naar de realisatie van gebiedsopgaven naast de waterveiligheidsopgave.