Grebbedijk: 30 zienswijzen voorkeursalternatief


Het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk heeft ter inzage gelegen. Er zijn 30 zienswijzen ingediend. In het definitieve VKA (voorkeursalternatief) zijn op basis van de zienswijzen enkele wijzigingen gedaan. Veel van de zienswijzen vroegen aandacht voor details van het ontwerp. Deze details zijn nog niet toegevoegd aan het definitieve VKA (voorkeursalternatief) omdat dit een ontwerp op hoofdlijnen is. De suggesties worden in de planuitwerkingsfase alsnog afgewogen.