Acht partners zetten samen schouders onder gebiedsontwikkeling Grebbedijk


De volgende fase van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is gestart. De acht partners tekenden vrijdag 9 juli 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en introduceren de nieuwe slogan: ‘de Grebbedijk verrijkt’. Hiermee bevestigen de partijen hun ambitie om het huidige voorkeursalternatief voor de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied gezamenlijk verder uit te werken tot een definitief ontwerp.