Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld


Op 8 juli heeft het algemeen bestuur van het waterschap het Voorkeursalternatief definitief vastgesteld. Hiermee is de vaststelling van alle procespartners afgerond.