Voorbereiding grondwatersanering Ede-Zuid in eindfase


Na een positieve uitspraak van de Raad van State eind november, is Waterschap Vallei en Veluwe samen met de provincie Gelderland en de gemeente Ede bezig met de laatste voorbereidingen voor de grondwatersanering in Ede-zuid. Daarbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Er wordt op dit moment door een gerenommeerd adviesbureau nogmaals een uitgebreide analyse gemaakt van de exacte stromingsrichting en toekomstige concentraties van de verontreinigingspluim. Op basis van deze uitkomsten wordt de uitvoering verder vorm gegeven.