Duurzame veelzijdige grondstof uit rioolwater


Op de rioolwaterzuivering Epe (Gelderland), wordt sinds 1 december 2020 uit rioolwater van huishoudens en bedrijven, Kaumera Nereda® Gum geproduceerd. Dit is een biobased grondstof afkomstig uit de slibkorrels die zich vormen bij het Nereda zuiveringsproces. Kaumera biedt verschillende mogelijkheden voor bijvoorbeeld toepassing in de land- en tuinbouw en de bouwsector. Daarnaast zorgt deze innovatie voor 20- 35% minder slibafval. Dit heeft een gunstig effect op het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Het proces van ontwikkeling tot productie is een samenwerking tussen waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven.