Eerste levering Kaumera uit rioolwater


Op de rioolwaterzuivering Epe (Gelderland), is deze week de eerste Kaumera Nereda® Gum geleverd.  Deze levering wordt gebruikt bij een landbouwbedrijf in een biostimulant, een middel waardoor gewassen in de landbouw beter groeien en minder gevoelig zijn voor ziektes. Het gaat in totaal om 10 m3.