Nieuwsbrief 3, januari 2020 over Lampenbroek


Lampenbroek is een project dat behoort tot het Programma Landelijk gebied. Met de provincie Gelderland, Natuurmonumenten en betrokken inwoners werkt ons waterschap aan maatregelen die gaan over klimaatverandering en herstel van verdroogde natuur.