Uitspraak Raad van State over Westdijk


Woensdag 29 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep van het waterschap tegen de Last onder Dwangsom van de gemeente Bunschoten met betrekking tot de Westdijk. De Raad van State heeft het beroep van het waterschap gegrond verklaard. Wel wordt het waterschap gehouden aan termijnen voor het opleveren van een plan van aanpak en het uitvoeren van de in het plan van aanpak opgenomen maatregelen. Deze termijnen worden met 1 jaar verlengd  ten opzichte van de termijnen die de gemeente Bunschoten het waterschap heeft opgelegd.