Voorbereidende werkzaamheden Westdijk van start


Ter voorbereiding op de sanering van de steunberm van de Westdijk worden de komende weken al enkele werkzaamheden aan de berm en in de omgeving uitgevoerd. Die werkzaamheden hebben als doel om de huidige situatie goed vast te leggen en ervoor te zorgen dat de graafwerkzaamheden van start kunnen.