Oostdijk Veessen-Wapenveld: verhard voor onderhoud en inspectie


De Oostdijk in het hoogwatergeul gebied Veessen - Wapenveld wordt gestabiliseerd. Dat is nodig omdat zware machines, die ingezet worden voor beheer en onderhoud en voor dijkinspectie, schade kunnen veroorzaken.