Provincie Gelderland en het waterschap komen boscompensatie rond IJsseldijk Apeldoorns Kanaal overeen


Om de dijk bij het Apeldoorns kanaal te verbeteren moeten we bomen, op en direct langs de dijk, laten kappen. Het gaat in totaal om ongeveer zestig bomen in de bomenrijen langs het kanaal en ongeveer 0,3 hectare bos. Hiervoor geldt een herplant-plicht. Daarnaast liggen enkele delen bos in het Gelders Natuurnetwerk (GNN (Gelders Natuurnetwerk)). Voor GNN (Gelders Natuurnetwerk)-gebied geldt dat dit verlies aan bos teruggeplaatst moet worden buiten dit netwerk van natuurgebieden. Het waterschap en provincie Gelderland hebben in een overeenkomst afgesproken op welke manier het bos terug geplaatst wordt. Het verlies aan bomen en bos met een totale oppervlakte van 0,45 hectare wordt herplant in het nieuw aan te leggen klimaatbos De Kopermolen in de gemeente Epe.