Goedgekeurd projectplan Waterwet Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal ligt ter inzage


Het projectplan Waterwet “Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal” is op 5 juli 2021 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ook de overige definitieve besluiten voor de uitvoering van het projectplan zijn genomen. Tot en met 4 oktober liggen de definitieve besluiten ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden op www.coordinatiegelderland.nl  en liggen fysiek ter inzage bij de verschillende bevoegd gezag instanties.