ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering liggen ter inzage


Het ontwerpprojectplan Waterwet en de bijbehorende ontwerpbesluiten voor de dijkverbetering IJsseldijk aan het Apeldoorns Kanaal liggen vanaf vandaag (4 januari) tot en met 15 februari 2021 ter inzage. De stukken liggen fysiek ter inzage bij de verschillende bevoegd gezag instanties, en zijn digitaal te vinden op www.coordinatiegelderland.nl.