Ontwerpprojectplan Waterwet IJsseldijk nog tot en met 15 februari in te zien


Tot en met 15 februari 2021 ligt het ontwerpprojectplan Waterwet en de bijbehorende ontwerpbesluiten voor de dijkverbetering IJsseldijk aan het Apeldoorns Kanaal ter inzage. De stukken zijn digitaal te vinden op www.coordinatiegelderland.nl en liggen fysiek ter inzage bij de verschillende bevoegd gezag instanties.