Nieuwe stap in WaardeVOL Brummen


Het schetsontwerp WaardeVOL Brummen is klaar. Dit document is samen met inwoners en agrariërs tot stand gebracht. Nu breekt een nieuwe fase aan: samen oplossingen bedenken om het leefgebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld klaar te maken voor de toekomst.