Plan van aanpak verwijderen TGG Westdijk opgeleverd


Waterschap Vallei en Veluwe heeft het Plan van aanpak voor verwijdering van de TGG (Thermisch Gereinigde Grond) in de steunberm van de Westdijk vastgesteld en opgeleverd. Het Plan van aanpak is besproken in een bestuurlijk overleg met gemeente Bunschoten, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en het waterschap. Alle partijen spreken over een constructief gesprek, er is waardering dat het Plan van aanpak op tijd is opgeleverd.