Onderzoeksactiviteiten Westdijk


Van 28 tot en met 31 januari 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de steunberm van de Westdijk. Een graafmachine graaft sleuven om monsters te verzamelen van het kernmateriaal van de Westdijk, dat in 2016 als zijnde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is ingebracht en naderhand vervuild bleek te zijn. De graafwerkzaamheden zijn nodig omdat bij eerder bodemonderzoek van enkele partijen niet alle gegevens in het laboratorium konden worden verzameld.