Het Waterbeheerprogramma loopt eind 2021 af.
Het nieuwe programma (met de naam BOP) voor de periode van 2022-2027 wordt in de loop van 2021 officieel vast gesteld.
Het concept programma is nu al te bekijken via www.bovi2050.nl/BOP.