Kaarten

  • Recreatie. Op deze kaart ziet u de diverse recreatiemogelijkheden op en rond het water in ons gebied. Denk aan fiets-, wandel-, vaar- en ruiterroutes.
  • Primaire keringen. Op deze kaart ziet u de vastgestelde primaire waterkeringen in ons gebied.
  • Onze projectenkaart. Elk voorjaar besluit het bestuur van het waterschap waaraan het belastinggeld besteed wordt. Dit leggen we vast in de voorjaarsnota. Daar waar mogelijk, worden deze projecten gedigitaliseerd op de kaart. Heeft u vragen over mogelijke projecten of wilt u -als samenwerkingspartner- eigen projecten aanmelden? Neem dan contact op met Jasper Timmer via jtimmer@vallei-veluwe.nl