We beschermen uw omgeving tegen overstromingen

Dagelijks zorgen we ervoor dat 1,1 miljoen inwoners in ons gebied veilig kunnen wonen en werken. Door klimaatverandering is er meer kans op extreem weer, hogere waterstanden op de grote rivieren en meer regenval in korte tijd. Daar moeten onze waterkeringen (dijken en kaden) op berekend zijn en daarop gaan wij ze toetsen. De komende jaren zorgen we er voor dat onze dijken langs de IJssel en de Nederrijn voldoen aan de nieuwe eisen.


Veilige dijken

In 2017 besluit de Tweede Kamer over nieuwe normen voor de rivierdijken. Daaraan gaan wij onze dijken toetsen, zoals bijvoorbeeld de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen. Omdat de overlast en de schade bij een doorbraak zeer groot is, willen wij dat de dijk in 2021 aan de nieuwe norm voldoet. In de voorbereiding op de dijkverbetering kijken wij ook naar de wensen die de gemeente Wageningen, de provincies Utrecht en Gelderland, natuurorganisaties, bedrijven en bewoners hebben.

Verbeteren

Voor de veiligheid van inwoners en bedrijven in ons gebied, verbeteren wij dijken. In 2004 bleek uit toetsing dat de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en Eem niet voldeden aan de normen. Na een goede voorbereiding konden wij in 2014 starten met de verbetering van 22 kilometer dijk. Door samen te werken met gemeenten, provincie en Natuurmonumenten zorgen we voor meerwaarde in het gebied. Cultuurhistorische objecten (bijvoorbeeld oude stoomgemalen) worden gerenoveerd en er komen meer fietspaden en meer natuur. Op twee plekken werd de dijk verlegd voor woningbouw en de bouw van het clubhuis van een roeivereniging. Bekijk hiernaast de film waarin de Wethouder van Bunschoten vertelt over onze samenwerkingen bij Eemdijk.

Beheer van dijken

Om de veiligheid van onze inwoners te kunnen waarborgen, onderhouden we dagelijks de dijken. Dit doen we onder andere door te zorgen voor een goede grasmat, maar ook door te voorkomen dat bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of aanplanting van bomen de stevigheid van een dijk aantasten.

Woont u vlak bij een dijk of kade? En heeft u bouwplannen of wilt u uw tuin opnieuw inrichten? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Doe hiervoor de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl.

Veiligheid

Het Deltaprogramma beschrijft hoe wij de komende decennia Nederland veilig houden tegen overstromingen. De zorg voor goede dijken staat voorop, maar ook veilig bouwen en goede evacuatieplannen vergroten de veiligheid achter de dijken. Samen met provincies en gemeenten gaan wij de komende jaren onderzoeken op welke wijze meerlaagse veiligheid (veilige dijken, veilig bouwen, goed evacueren) een rol speelt in ons gebied.