We halen waardevolle stoffen uit water

In het afvalwater dat op onze rioolwaterzuiveringen binnenkomt, zitten diverse waardevolle grondstoffen. Zoals fosfaat (basis voor kunstmest) en cellulose (grondstof om papier te maken). Dat willen we er uit halen zodat ze opnieuw gebruikt worden.

Bij ons onderhoudswerk aan sloten en dijken, komt veel groenafval vrij. Ook hier willen we van ‘afval’ naar ‘grondstof’ door er veevoer van te maken of door het te vergisten tot biogas. Dat laatste doen we ook al met het slib (restafval) van onze rioolwaterzuiveringen, waarmee we elektriciteit opwekken.


Energie- en grondstoffenfabrieken

De rioolwaterzuiveringen in Amersfoort en Apeldoorn zijn eigenlijk fabrieken van energie en grondstoffen geworden: we wekken elektriciteit op door rioolslib (restafval van het zuiveringsproces) te vergisten en halen diverse grondstoffen uit het afvalwater. Op die manier dragen wij bij aan een duurzaam Nederland, waarin we minder gebruik maken van fossiele brandstoffen (olie en steenkool) en geen grondstoffen verspillen. Hoe gaat dit in Amersfoort (Omzet.Amersfoort) precies in zijn werk? Bekijk het filmpje! Hiernaast vertelt Henri Kuiper (25) enthousiast over zijn mooie, veelzijdige werk in de afvalwatersector.

Vacuümtoiletten in Apeldoorn

In buurthuis De Groene Hoven in Apeldoorn hebben we samen met gemeente Apeldoorn drie vacuümtoiletten en een vermaler van voedselresten geplaatst. Een vacuümtoilet gebruikt slechts één in plaats van acht liter water per spoelbeurt. Goed voor het waterverbruik, maar ook voor de zuivering: afval komt minder verdunt binnen. Door een voedselresten -vermaler in te zetten (in combinatie met een nieuw rioolstelsel), kunnen schillen en restjes eten snel en hygiënisch weggegooid worden. Voor de zuivering is het ook erg nuttig, want wij kunnen daardoor meer energie- en grondstoffen winnen uit het afvalwater.

Van de ervaringen van bezoekers leren we of deze techniek in de toekomst vaker gebruikt kan worden. Ook benieuwd? Neem een kijkje aan Koninginnelaan 280 in Apeldoorn!

Groenafval hergebruiken

Bij het beheer van dijken, kanalen, beken, vijvers en sloten komt veel groenafval vrij. Wij willen hiervan zo veel mogelijk hergebruiken! Gras kan dienen als veevoer door het te verwerken tot hooi. Door riet en plantenresten te vergisten, leveren zij energie, kunnen ze dienen als bodemverbeteraar in de landbouw of als grondstof voor andere producten. We gaan bij dit proces graag de samenwerking met gemeenten, natuurorganisaties en landeigenaren aan!

Wilt u meer weten of ook meer groenafval hergebruiken? Mail dan naar Harm Beekhuis: hbeekhuis@vallei-veluwe.nl