Water beleven

U woont aan het water of u geniet ervan als u fietst. Bij zomerse temperaturen zoekt u verkoeling bij of in het water en misschien gaat u wel voor dag en dauw vissen. Wij zorgen er graag voor dat u kunt genieten van het water in uw omgeving. Daarom zoeken wij naar mogelijkheden om de recreatie te bevorderen. En heeft u zelf ideeën over recreatieve ontwikkeling of behoud van cultuurhistorie? Dan komen we graag met u in gesprek en wellicht kunnen wij uw idee ondersteunen.


Zwemwater

Niets is fijner dan om tijdens warme dagen verkoeling te zoeken in en om het water. Ons water is schoon, maar daardoor niet altijd zwemwater. De provincie en waterschappen controleren met regelmaat of water veilig en schoon genoeg is om in te zwemmen. Check daarom voordat u een duik neemt of het water door de provincie officieel is aangewezen als zwemwater. U kunt ook de zwemwater-app downloaden, dan heeft u altijd actuele informatie bij de hand!

Fiets-, wandel- en visrecreatie

Wij ondersteunen en faciliteren waar mogelijk de aanleg van fiets- en wandelpaden en vaarroutes. Zoals bij de dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem, bij de aanleg van de Laakkade en bij aanleg van klompenpaden. Met hengelsportverenigingen zitten wij aan tafel om te zorgen voor een goede visstand en goede voorzieningen. Voor beleving van landschap en cultuurhistorie werken wij veel samen met gemeenten, stichtingen en particulieren. Download de klompenpaden-app om altijd de mooie routes bij de hand te hebben!

Cultuurhistorie

Als waterschap beheren wij veel cultuurhistorisch waardevolle objecten zoals gemalen, stuwen en diverse gebouwen. Daarnaast zijn de Gelderse Vallei en de Veluwe rijk aan historische waterlandschappen, dijken, beken en sprengen. In ons beheer en onderhoud houden we daar rekening mee. We geven financiële ondersteuning aan initiatieven van inwoners, stichtingen en verenigingen die bijdragen aan het herstel en de instandhouding van ons kostbare watererfgoed.